Velferdsteknologi i praksis


Økt bruk av teknologi innenfor omsorgsarbeidet vil frigjøre varme hender og ressurser, slik at man kan øke kvaliteten på velferdstjenestene til gavn for brukere og ansatte.


Bruk av riktig prosjekterte personløftesystemer kan være et godt eksempel på virkelig Velferdsteknologi i praksis.

Et riktig designet takheissystem er til stor hjelp for såvel pleier som pasient, og gjør løfte- og forflytningssituasjoner til en behagelig og verdig prosess for alle involverte.


Vår Mobility Monitor er et annet unikt hjelpemiddel for enkelt å kartlegge risikopasienters behov for individuell pleie og oppfølging, samt for å øke kvaliteten på den pleie som ytes til den enkelte pasient gjennom god kunnskap og frigjorte ressurser hos personalet.


Vi prosjekterer og leverer markedsledende produkter fra hele verden, tilpasset forskjellige behov.

Se våre Velferds-produkter 

Websitet er bygget i Ajour CMS