Velferdsteknologi- hva betyr det for deg og meg?

De fleste av oss kjenner noen som trenger ekstra hjelp i hverdagen. Et familiemedlem som lever med demens, eller noen andre som trenger pleie og ekstra oppfølging. Kanskje du selv jobber på et sykehus- eller hjem, og daglig treffer pasienter/beboere som er avhengig av varme hender.


Hva er viktig for disse menneskene? Og hva er viktig for deg?


Vi tror at både du og dem, ønsker det samme. God livskvalitet, trygghet, sikkerhet, komfort og fysisk aktivitet. Og selvfølgelig opplevelsen av sosialt samspill, engasjement og glede. Det er også viktig å ha fokus på forebygging av skader- som igjen kan føre til store utgifter.


Velferdsteknologi handler først og fremst om å gi brukerne hjelp via teknologisk assistanse, som skal bidra til å skape trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet. Teknologien skal også muliggjøre selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort. Økt bruk av teknologi innenfor omsorgsarbeidet vil frigjøre varme hender og ressurser, slik at man kan bedre kvaliteten på velferdstjenestene til gavn for brukere og ansatte.


Ved bruk av teknologi kan skader forebygges, unødvendige lidelser unngås, og store utgifter spares. Velferdsteknologi på sykehjem og sykehus er en investering i livskvalitet for både pasienter, personell og pårørende.


Tovertafel er et unikt interaktivt spill som bidrar til å stimulere mennesker som lever med demens. De interaktive spillene bryter passivitet gjennom å stimulere til både fysisk og kognitiv aktivitet samt oppmuntre til sosialt samspill, glede og magiske øyeblikk hos brukerne. Dette er teknologi som favner de mål vi i Medema har satt oss, med å formidle produkter og løsninger som understøtter pleien og øker livskvaliteten for de som mottar pleie.


Mobility Monitor er et annet unikt hjelpemiddel for enkelt å kartlegge risikopasienters behov for individuell pleie og oppfølging, samt for å øke kvaliteten på den pleie som ytes til den enkelte pasient gjennom god kunnskap og frigjorte ressurser hos personalet.


Diagnosetilpassede madrass- og mobiliseringssystemer er også en form for teknologi som gir brukere en bedre livskvalitet, og frigjør ressurser hos pleiepersonell.


Vårt markedsledende sortiment av institusjonsbadekar kan bidra til økt velvære og lettere

behandling av personer med spesielle behov. AVERO serien av badekar kan utstyres til å bli rene spa-behandlinger.Se våre Velferds-produkter 

Websitet er bygget i Ajour CMS