Leasing / utleie av velferdsteknologi produkter

Et tilbud hvor man får umiddelbar gevinst av tiltakene, og ser direkte at investeringen betaler seg.


Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi nå tilby gode leasing/leieavtaler på våre velferdsteknologiprodukter, slik at denne type anskaffelser kan tas over driftsbudsjetter.


Det kan være tungt å finne midler til ny Velferdsteknologi i stramme innkjøpsbudsjetter. Men dette bør ikke være til hinder for å ta i bruk ny teknologi og for å stimulere brukerne til økt aktivitet og gi ansatte en bedre arbeidsdag.

Eksempelvis koster Tovertafel, Det Magiske Bordet, kun 75,- kroner (eks.mva.) pr. dag med en 5-årig leasingavtale. Det gir mange magiske øyeblikk for hver krone! 
Websitet er bygget i Ajour CMS