Mobility Monitor

- en løsning som gir bedre faktakunnskap om pasientens pleiebehov

Mobility Monitor giver faktabaseret viden
Mobility Monitor giver faktabaseret viden
  • Egenskaper
  • Teknisk data
  • Dokumentasjon
  • Vanlige spørsmål
  • Mobility Monitor registrerer bevegelse og mikroaktivitet når pasienten er i sengen, og disse data gir pleiepersonalet uvurderlig informasjon somkartlegging av generell helsetilstandgir grunnlag for individuell pleie og oppfølgingkunnskap om pasientens søvnmønsterkunnskap om påvirkning av medisineringvil forebygge trykksårvil forebygge fallulykkervil redusere personalets arbeidsbelastning vesentliggir institusjonen mulighet til å dokumentere og kvalitetssikre god pleie
  • Mobility_Monitor_brosj_NOLast ned
    Mobility_monitor_quick_guideLast ned

Mobility Monitor

- en løsning som gir bedre faktakunnskap om pasientens pleiebehov

Gjennom flere test studier er det dokumentert at Mobility Monitor bidrar til å redusere arbeidsmengden knyttet til reposisjonering med over 40 prosent, og at kostnader for medisinering er redusert vesentlig. Med faktabasert kunnskap om den enkelte pasient vil personalet være i stand til å gi rett pleie og oppfølging, som igjen bidrar til at pasienten får bedre søvn og helsetilstand. For demente pasienter gir Mobility Monitor en langt høyere sikkerhet enn tradisjonelle varsling sensorer ved at den kan gi en alarm også når pasienten setter seg opp, og uansett hvilken side av sengen pasienten vil bevege seg ut. Hvem ønsker ikke mer fagkunnskap om sitt ansvarsområde? - Med Mobility Monitor får du faktabasert kunnskap om dine pasienter på en enkel og oversiktlig måte. Mobility Monitor er et unikt hjelpemiddel for enkelt å kartlegge risikopasienters behov for individuell pleie og oppfølging, samt for å øke kvaliteten på den pleie som ytes til den enkelte pasient gjennom god kunnskap og frigjorte ressurser hos personalet.


Klinisk studie på forebygging av trykksår og fall ved et Universitetssykehus i Sveits

CareWare produktbeskrivelse

Mobility Monitor på VikærgårdenArtikkel i Aarhus Stiftstidende

Pilotprosjekt Kongstedt Ældrecenter Faxe kommune

Pilotprosjekt København LivingLab

Utprøving Lab.X

Trail Münchhausen, Karlsfeldt Presseomtale fra Brevik sykehjem

Produktpresentasjon Welfaretech

Websitet er bygget i Ajour CMS