Jeg er ditt dynamiske ganghjelpemiddel. Jeg tar deg raskt til målet ditt og er alltid med deg. Min multiposisjons sadel hjelper til å bevege deg effektivt og støtter/bærer en del av kroppsvekten din, om det trengs. Du kan skyve meg foran deg eller trekke meg etter deg - uansett, du vil alltid holdes oppreist av mine store støtteflater.