Miljø

Medema Norge AS har ingen utslipp til luft eller vann og skaper heller ingen støy. Vi håndterer ingen form for kjemikalier eller olje som kan forurense grunnen.


Medema Norge AS vil være miljøbevisst og levere hjelpemidler som hensyntar forbrukerens og samfunnets krav og forventninger til miljøvennlige produkter. Både hva angår fremstilling, bruk og skroting av produktet.


Vi jobber løpende for å redusere vår miljøpåvirkning og sikre at myndighetskrav blir overholdt.


Vi vil være en energieffektiv bedrift og arbeide for å redusere vårt energiforbruk til et så lavt nivå som teknisk og økonomisk mulig. Reduksjonen av miljøpåvirkning og energiforbruket skjer i tett samarbeid med våre ansatte og våre leverandører.


Websitet er bygget i Ajour CMS