Magisk Bord stimulerer læring!

28. mai 2020

"Det som er mest overraskende er at noen av brukerne har fått med seg sin nye kunnskap til andre aktiviteter," sier Lena Talman, lektor ved Mälardalen Högskola.

Forskningsrapport for Tovertafel UP fra Mälardalens Högskola.

På oppdrag fra Eskilstuna kommune gjennomførte Mälardalens Högskole gjennom 2019 et forskningsprosjekt med Tovertafel UP på en av kommunens dagsenter for personer med psykisk utviklingshemning. Deltagerne var brukere i aldersgruppen 18-65 år og personalet som hadde ansvaret for brukerne.


Prosjektet ble gjennomført med intervjuer, loggbøker og observasjoner med fokus på temaene Aktivitet, Samspill, Fellesskap og Stimulans, med underkategorier. Resultatene fra dette forskningsprosjektet viser at Tovertafel UP har en stor positiv påvirkning på målgruppen, og gir resultater utover spillenes aktive påvirkning.


Det mest overraskende for forsknings-gruppen var at flere av brukerne tok med seg ny kunnskap til andre aktiviteter, og dermed fungerte bedre sosialt også i andre sammenheng som ikke var knyttet opp til bruk av Tovertafel UP.


Kort oppsummert viser rapporten at:

- spillene gir en meningsfull aktivitet for brukergruppen.

- spillene gir brukerne økt konsentrasjonsevne.

- spillene gir økt fysisk aktivitet.

- spillene gir økt samhandling mellom brukerne.

- spillene bidrar til økt sosialisering.

- samt at spillene skaper glede og det vi betegner som "magiske øyeblikk".


Les hele rapporten her:


Tovertafel UP

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS