5 år med det Magiske Bord

12. mai 2020

Vårt mål for 2025 er å skape 10 millioner magiske øyeblikk om dagen!

"Dette er ... et Tovertafel (Nederlansk for tryllebord!)"

En eldre herre med demens leker med de fargerike bildene projisert på bordet foran ham. Hester le Riche, den gang en doktorgradsstudent ved TU Delft, og innbyggere i en omsorgsinstitusjon testet en tidlig versjon av det som nå er kjent som Tovertafel (Det Magiske Bordet). Som et resultat av denne herrens smittsomme entusiasme ble spillet, som opprinnelig ble kalt 'Active Cues', omdøpt spontant. Det nye navnet vårt ble født!


I år skal vi feire jubileet. Vi er utrolig glade og stolte over at vi i fem år nå har kunnet gjøre dagene mere innholdsrike med Tovertafel. Ikke bare har Active Cues, organisasjonen bak Tovertafel, modnet og vokst til et selskap med rundt 50 ansatte, enda viktigere er at vi gjør en forskjell i livet til mennesker som blir utfordret fysisk eller mentalt. Personer med demens, voksne med psykiske funksjonshemminger, barn som er utfordret med mindre eller større funksjonshemninger, og alle deres familiemedlemmer og omsorgspersoner: vi hjelper dem å leke, ta kontakt, og glede og utvikle seg. Vi bringer øyeblikk av lykke til omsorgssektoren.


For å gjøre dette mulig utvikles produktene våre i nært samarbeid med de forskjellige målgruppene via den såkalte co-design-metoden. Vi arrangerer kreative økter der vi jobber med omsorgsarbeidere, terapeuter, veiledere eller familiemedlemmer for å få innsikt i spillernes opplevelser, interesser og behov. På denne måten sikrer vi at produktene våre stimulerer dem så effektivt som mulig.


Men vår innsats har ikke stoppet der. Vi har satt 'seriøse spill' på kartet og bidratt til å etablere dette konseptet i omsorgsektoren. Det er en økende bevissthet om at teknologi ikke trenger å være kald eller upersonlig, men kan brukes til å forbedre livskvaliteten. Vi tror at teknologi kan spille en meningsfull rolle i forholdet mellom klienter og omsorgs personer, og i brukerens kapasitet for egen mestring og omsorgs personers arbeidsglede, og vi har som mål å fokusere på den vakre og positive siden av omsorgssektoren og innovasjon.


I løpet av de siste fem årene har vi installert over 3600 Tovertafels i omsorgsinstitusjoner, sykehus, rehabiliteringssentre, skoler og dags aktivitetssentre. Ikke bare i Nederland og Norge/Danmark, men i hele Europa, og til og med så langt bort som i Australia og New Zealand. Vi har følt oss veldig støttet de siste fem årene. De positive tilbakemeldingene fra omsorgs personalet, de vakre øyeblikkene mellom familiemedlemmer, og fremfor alt, de strålende ansiktene til spillerne har virkelig gitt styrke. Det er ingenting så energisk og styrkende som utseendet til fortryllelse i ansiktet. Vi vil fortsette å gjøre vårt ytterste for å skape disse øyeblikkene!


Selv om vi er på rett vei, har vi fortsatt en vei å gå. Vårt mål for 2025 er å skape 10 millioner magiske øyeblikk om dagen. Verdensomspennende. I år skal vi feire vår femårsdag med våre kunder og fans, og vi er stolte over at vi i samarbeid med Medema klarer å gjøre omsorgssektoren til et mer lekent og underholdende sted. Vi har store ambisjoner for de kommende fem årene og er klare til å levere de 10 millioner magiske øyeblikkene!


Se merDel
Websitet er bygget i Ajour CMS