Dette verktøyet kan være til stor nytte i omsorgsarbeidet på sykehjem

14. november 2023

Ved å gi beboerne en meningsfull og underholdende aktivitet, kan Tovertafel også gi omsorgspersonell muligheten til å utføre sine oppgaver lettere

Tovertafel er et interaktivt spill designet spesielt for personer med demens og andre kognitive utfordringer. Dette verktøyet kan være til stor nytte i omsorgsarbeidet på sykehjem på flere måter:

Stimulering av kognitiv funksjon: Tovertafel-spillene er utformet for å stimulere kognitive ferdigheter som minne, oppmerksomhet og problemløsning. Dette kan være spesielt gunstig for beboere med demens, da det bidrar til å opprettholde og forbedre kognitive funksjoner.

Fremmer fysisk aktivitet: Mange av Tovertafel-spillene er bevegelsesbaserte, og de oppfordrer til fysisk aktivitet. Dette er viktig for å opprettholde bevegelighet, styrke og balanse hos eldre beboere.

Skaper sosiale interaksjoner: Tovertafel-spillene kan også være sosiale, og de oppmuntrer til samarbeid og kommunikasjon mellom beboere og omsorgspersonell. Dette bidrar til å redusere sosial isolasjon og forbedre livskvaliteten.

Øker livsglede: Ved å tilby underholdende og engasjerende aktiviteter, kan Tovertafel bidra til å øke beboernes livsglede. Dette er spesielt viktig i omsorg for eldre, der trivsel og tilfredshet er sentrale elementer.

Reduserer stress og angst: Interaktive spill og aktiviteter kan bidra til å redusere stress og angst hos beboere. Dette er spesielt relevant for personer med demens, som ofte kan oppleve økt angst og forvirring.

Tilpasningsdyktighet: Tovertafel-spillene kan tilpasses ulike nivåer av kognitiv funksjon, slik at de kan brukes av personer med varierende grad av demens eller andre helseutfordringer.

Letter omsorgsoppgaver: Ved å gi beboerne en meningsfull og underholdende aktivitet, kan Tovertafel også gi omsorgspersonell muligheten til å utføre sine oppgaver lettere, da beboerne kan være mer tilfredse og medgjørlig ved nødvendige pleieprosedyrer.

Søvnforbedring: Noen interaktive spill og aktiviteter kan også hjelpe med å regulere døgnrytmen og forbedre søvnmønstre hos eldre beboere.

Samlet sett kan Tovertafel være en verdifull ressurs i omsorgsarbeidet på sykehjem, og det kan bidra til å forbedre livskvaliteten for beboere samtidig som det letter omsorgsarbeidet for personalet.

Ønsker Demo

Se film

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS