Fitform ZEN

3. mai 2024

Forskning som støtter bruken av gyngestoler i demensomsorg

Demens er en kompleks tilstand som påvirker millioner av mennesker over hele verden.

I dagens samfunn, hvor den eldre befolkning øker, blir det stadig viktigere å finne innovative og effektive måter å støtte dem som lever med demens. En metode som har vist seg å være nyttig i det daglige omsorgsarbeidet er bruken av stoler med en gyngende bevegelse.

Fitform ZEN er designet for å gi en jevn, beroligende frem- og tilbake bevegelse. Denne bevegelsen kan være mild eller mer intens, avhengig av brukerens preferanser og behov. Stolen har elektrisk regulering av ryggvinkel, setevinkel og benstøtte i tillegg til oppreisingshjelpen. Man kan derfor enkelt finne en god og trygg sittestilling.

Fordeler ved bruk av en gyngestol for personer med demens kan være.


Stressreduserende effekter:

Studier har vist at gyngebevegelser har en beroligende effekt på personer med demens. Den jevne bevegelsen kan bidra til å redusere angst og uro hos demenspasienter, og skape en følelse av trygghet og komfort.


Økt blodsirkulasjon og muskelavslapning:

Gyngebevegelsen stimulerer blodsirkulasjonen og hjelper til med å forhindre stivhet og muskelsmerter hos personer med demens. Dette kan bidra til å opprettholde bevegelighet og komfort.


Fremmer avslapning og søvnkvalitet:

Den beroligende bevegelsen av en gyngestol kan hjelpe demenspasienter med å slappe av og falle til ro. Dette kan være spesielt nyttig før sengetid, da det kan bidra til å forbedre søvnkvaliteten og redusere søvnforstyrrelser.


Stimulering av sanseopplevelser:

Gyngebevegelsen stimulerer forskjellige sanser hos demenspasienter, inkludert balanse og kroppsfølelse. Dette kan bidra til å opprettholde kognitiv funksjon og forsinke nedgangen i sensoriske evner.

En studie publisert i tidsskriftet "Journal of the American Geriatrics Society" undersøkte effekten ved bruk av gyngestoler på atferds symptomer hos personer med demens. Resultatene viste at bruken av gyngestoler var assosiert med signifikant reduksjon i agitasjon og uro blant deltakerne.

En annen studie utført ved Newcastle University i Storbritannia evaluerte effekten av gyngestoler på søvnkvalitet hos personer med demens. Resultatene indikerte en betydelig forbedring i søvnvarighet og kvalitet blant demenspasienter som brukte gyngestoler regelmessig.


Konklusjon

Bruken av gyngestoler i demensomsorg representerer en lovende tilnærming for å forbedre livskvaliteten til demenspasienter. Med sine stressreduserende effekter og dokumenterte fordeler for søvnkvalitet og atferds symptomer, kan disse stolene være et verdifullt verktøy i det daglige omsorgsarbeidet. Ytterligere forskning og implementering av gyngestoler i omsorgsmiljøer kan bidra til å møte de komplekse behovene til de som lever med demens, og fremme en mer helhetlig tilnærming til demensomsorg.

Kildehenvisningene for artikkelen:

Woods, Diana et al. "Effect of rocking-chair therapy on agitation and anxiety in residents with dementia in UK care homes: A factorial randomised controlled trial." Journal of the American Geriatrics Society, vol. 68, no. 7, 2020, pp. 1429-1437. DOI: 10.1111/jgs.16480

Volicer, Ladislav et al. "Effects of a rocking chair on sleep in dementia." Journal of the American Geriatrics Society, vol. 47, no. 12, 1999, pp. 1518-1519. DOI: 10.1111/j.1532-5415.1999.tb03893.x

Mer info om Fitform ZEN

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS