Er hverdagen vanskelig?

16. august 2023

Gi inmuen en klem og opplev hvordan musikken utfolder seg og hvordan vibrasjonene kan kjennes i kroppen.

Tredje klasse ved Slangerup skole i Danmark jobber med et prosjekt med sansestimulering.

Flere av barna forklarer at de kan ha konsentrasjonsvansker og stenge distraksjoner ute. I prosjektet bruker de inmu's som en fast del av skoledagen, både i friminuttene og i timene.

Selv om inmuen spiller musikk og vibrerer, forstyrrer det ikke barna eller læreren. Tvert imot hjelper det barna til å konsentrere seg bedre om skolearbeid og de blir samtidig mindre påvirket av andre forstyrrelser i timen. Inmuen er en god hjelper hvis barna blir frustrerte eller lei seg.

Mer info

Ønsker å prøve

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS