Det er verdens Alzheimers dag!

21. september 2020

I dag ber vi helsepersonell og familiemedlemmer over hele verden om å hjelpe mennesker med demens til å komme i bevegelse.

Det er verdens Alzheimers dag!

I dag ber vi helsepersonell og familiemedlemmer over hele verden om å hjelpe mennesker med demens til å komme i bevegelse, ikke bare som enkelt personer, men sammen! Bevegelse er viktig for mennesker med demens. Det bidrar til økt livskvalitet og glede.


De går lite eller knapt ut, har lite sosialt samspill, lider ofte av apati og har mistet følelsen av egenverd.

Det som ikke hjelper er at personer med demens beveger seg veldig lite. Spesielt på sykehjem kan dette være et vanlig problem.

Hvorfor er trening egentlig så viktig? Og fremfor alt: hvordan kan pleiere og familiemedlemmer

stimulere personer med demens til å komme i bevegelse?


Se filmen ovenfor og bestill hefte med tips og Guidelines fra Hester 


Ønsker Hefte med tips.

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS